Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 16.30 hod.)

Školení Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN

Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě WAN. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní distribuce KALI linux a Samurai pro kontrolu vlastních systémů. Celé školení se skládá z mnoha praktických labů v prostředí Windows i Linux. [Kód kurzu: HCK1]  Více informací...
Výrobce: Amenit
*
14 900 Kč bez DPH

Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě WAN. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní distribuce KALI linux a Samurai pro kontrolu vlastních systémů. Celé školení se skládá z mnoha praktických labů v prostředí Windows i Linux.

Toto školení navazuje na školení Penetrační testování a etický hacking v sítích, a jde hlavně do hloubky sítí WAN.

3denní kurz | 9:00 - 16:00 hod

[Kód kurzu: HKC2]

Obsah školení:

 1. Ohledání cílů v prostředí Internetu
  • Zjišťování informací o internetové přítomnosti cíle
  • Zjišťování IP rozsahů cíle
 2. Nástroje hackerů pro Linux a Windows
  • Základy inventarizace a použití skenerů na síťové vrstvě
  • Ukázka různých druhů skenerů
  • Použití skenerů pro ohledání vyšších vrstev – amap, dsniff
 3. Trasování cesty k cíli a ohledání firewallů pomocí firewallkingu
  • Detekce
 4. Standardní a specializované skenery
  • Jejich použití pro skenování služeb
  • Možnosti inventarizace pomocí protokolů vyšších vrstev, např. přes LDAP, SNMP a další
 5. Zjišťování zranitelnosti cílů ve WAN
  • Použití nezávislých databází slabin a zranitelností
 6. Využití nalezených zranitelností pro získání a eskalaci práv na vzdáleném systému
  • Použití nástroje Metasploit v prostředí WAN
  • Modifikace shell kódu pro překonání systémů detekce narušení
  • Možnosti zvýšení privilegií na vzdáleném systému a ukázka ovládnutí vzdáleného systému
 7. Automatizace penetračních testů pomocí nástroje Metasploit

 8. Základy psaní shell kódů, jejich dělení a postup ustavení spojení se vzdáleným cílem
  • Předvedení použití shell kódu
  • Způsoby manipulace jádra a paměti škodlivým kódem a rootkity
  • Praktické odstranění shell kódů z operačního systému
 9. Popis útoků na síťové vrstvě
  • Formy útoků na protokoly a služby konkrétně DNS, http a další
  • Možnosti přímých útoků na síťová zařízení primárně s Cisco IOS
 10. Použití technik využívajících přetížení zásobníku
  • Ukázka DoS útoků na různé protokoly a služby
  • Zajištění odezvy na nestandardní aktivitu v síti
  • Ukázka monitorovacích a detekčních nástrojů
 11. Obcházení firewallů, IDS a honeypotů
  • Možnosti logování běžné a nestandardní aktivity
 12. Demonstrace útoků na WWW a proxy servery
  • Kontrola zabezpečení Web serveru MS IIS
  • Možnosti narušení bezpečnosti serverů přes dynamický kód – ActiveX
  • Chyby v implementaci Java Virtual Machine
  • Slabiny webovských prohlížečů
 13. Ohledání služeb VPN na vzdálených systémech a možné potenciální útoky na VPN
  • Možnosti obrany proti technikám hackerů pomocí šifrování – SSL a IPSec a dalších speciálních technik
 14. Činnosti prováděné po zjištění napadení počítače
  • Dohledávání aktivity útočníka
  • Skrývání stop nelegální aktivity
  • Možnosti standardních prostředků bezpečnostního auditu

  Možnosti ubytování a parkování

  Dosažená ocenění

  Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner