Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 16.30 hod.)

Obchodní podmínky - školení

Objednání školení


Objednání školení

On-line registrace přes web http://www.skolicicentrum.cz, která může být doložena:

  • Vaší firemní objednávkou emailem na adresu: obchod@amenit.cz,
  • Po přijetí Vaší přihlášky Vám zašleme potvrzení registrace s podrobnějšími informacemi ke kurzu.
  • Pokud se přihlášený posluchač nemůže kurzu zúčastnit, může firma místo něj vyslat jiného pracovníka.

Vypsáním a potvrzením on-line registrace, nebo zasláním objednávky potvrzuje zákazník, že souhlasí se storno poplatky a obchodními podmínkami naší společnosti.


Zrušení účasti a stornovací poplatky

Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (emailem). Lze ji zrušit i telefonicky, ale musí být následně potvrzena písemně.

Zrušit účast bez storno poplatků lze v případě, že zrušení bude oznámeno více než 10 pracovních dnů před zahájením kurzu. V případě zrušení Vaší přihlášky v nedostatečném předstihu jsme nuceni Vám účtovat penále v následující výši:

  • Storno oznámené 10 a méně pracovních dní před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu činí 100% z ceny.
  • Storno poplatky platné pro školení na míru - 100% z ceny hned druhý den po obdržení závazné objednávky.


Změna termínu

Firma Amenit s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit školení z důvodu, které nemůže ovlivnit (náhlá nemoc lektora nebo nízký počet přihlášených účastníků). Pokud k těmto důvodům dojde, obdržíte 3 - 5 pracovních dní před pořádaným školením o zrušení zprávu (emailem + telefonicky).


Ceny standardních školení zahrnují:

  • Školení
  • Školící materiály
  • Osvědčení o absolvování (u certifikovaných kurzů - mezinárodně uznávaný certifikát)
  • Oběd
  • Občerstvení (káva, čokoláda, čaj, voda, chlebíčky, koláče, štrůdly apod.) v průběhu kurzu


Způsob úhrady školení:

Proforma (zálohová faktura) - v případě, že byla zaslána před konáním kurzu proforma faktura, je nutné před konáním kurzu uhradit proforma fakturu, v opačném případě nebude účast na kurzu umožněna.

Při delší spolupráci je možné se dohodnout i na fakturaci až po skončení kurzu.


Místo konání kurzů

Většina školení z naší nabídky probíhají ve školicím středisku Amenit s.r.o. v Novém Jičíně.

U "školení na míru" si zákazník může určit místo konání kurzu, přičemž musí zajistit technické zázemí potřebné ke školení.


Nákup zboží a služeb

Žádné informace na tomto webu nezakládají závaznou nabídku. Jakákoliv objednávka, kterou podáte, bude následně přijata nebo odmítnuta zcela podle uvážení společnosti Amenit s.r.o. Při zvažování podání objednávky berte v úvahu všeobecné podmínky společnosti Amenit s.r.o. Použitím této služby potvrzujete, že souhlasíte s tím, že společnost Amenit s.r.o. nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv ztráty, které byste mohli utrpět v důsledku rezervování nebo nákupu jakéhokoliv zboží nebo služeb od třetích stran prostřednictvím tohoto webu.


Informace na tomto webu

Společnost Amenit s.r.o. se snaží zajistit, aby informace na tomto webu byly přesné, ne vždy je však schopna zkontrolovat přesnost a úplnost veškerých informací, společnost proto nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost plynoucí z nepřesností nebo opomenutí informací na tomto webu. Doporučujeme vám ověřit si přesnost veškerých informací, na které hodláte spoléhat.

Vyšší moc

Školicí středisko Amenit s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora).

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner