Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 16.30 hod.)

POVEZ III

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Nabízíme kompletní zpracování žádosti o dotaci POVEZ II

POVEZ II - 3. výzva (od 1.11.2017)

Dokumenty ke stažení:

Podmínky pro zájemce, Příručka pro zájemce, obecné informace

Kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace nezbytné pro úspěšné proplacení přiznané dotace v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (POVEZ II), reg.č. CZ.03.1.52/0.0./0.0/15_021/0000053.

Rychlý přehled změn oproti výzvě II.:

 • Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II byl zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.
 • Žádosti musí být podány samostatně na jednotlivé vydělávací aktivity (1 žádost = vzdělávací aktivita). Žadatel může odeslat v aplikaci POVEZ II maximálně 5 žádostí v aktuální kolové výzvě v rámci celé České republiky.
 • Do vzdělávacího kurzu v rámci aktuální kolové výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo osoby, které od začátku projektu absolvovaly vzdělávání v součtu kratším než 40 hodin (1h = 60min) ….
 • Minimální délka školení musí mít 40 hodin.
 • V rámci projektu POVEZ II budou podpořeny akreditované kurzy, neakreditované kurzy a odborná jazyková výuka v minimálním rozsahu 40. hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka. Požadavek na minimální rozsah 40 hodin a více se nevztahuje na kurzy zaměřené na získání a obnovu řidičského oprávnění skupiny C, D, E, T včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků, kurzy programování a obsluhy CNC strojů nebo získání a obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální kolové výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo osoby, které od začátku projektu absolvovaly vzdělávání v součtu kratší než 40 hodin (1h = 60min). Ve výjimečných případech je možné podpořit vzdělávání již podpořených osob v rozsahu nad 40 hodin. rozhodnutí o podpoře těchto osob je plně v kompetenci příslušného pracoviště KrP.


Nabídka služeb obsahuje:

 • přípravu a vytvoření žádosti o účast včetně žádosti o přiznání dotace a zpracování všech povinných příloh v rámci projektu "POVEZ II",
 • poradenství při přípravě a realizace výběru vhodného dodavatele vzdělávacích aktivit,
 • poradenství v průběhu samotného vzdělávání,
  poradenství při řešení finančních záležitostí spojených s přípravou a realizací projektu.

Celková cena bude hrazena objednatelem postupně po dokončení jednotlivých úkonů dle níže uvedeného:

 • Platba po odevzdání žádosti o dotaci.
 • Platba po uzavření dohody s ÚP: 6 % z přiznané dotace včetně dotace na mzdové náklady k projektu.
 • Platba po proplacení veškerých finančních prostředků od ÚP ČR: 6 % z přiznané dotace včetně dotace na mzdové náklady k projektu.

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner