Zákaznická linka 556 706 203 (Po - Pá: 8 - 17.00 hod.)

POVEZ II

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Nabízíme kompletní zpracování žádosti o dotaci POVEZ II

Kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace nezbytné pro úspěšné proplacení přiznané dotace v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (POVEZ II), reg.č. CZ.03.1.52/0.0./0.0/15_021/0000053.


Nabídka služeb obsahuje:

  • přípravu a vytvoření žádosti o účast včetně žádosti o přiznání dotace a zpracování všech povinných příloh v rámci projektu "POVEZ II",
  • poradenství při přípravě a realizace výběru vhodného dodavatele vzdělávacích aktivit,
  • poradenství v průběhu samotného vzdělávání,
    poradenství při řešení finančních záležitostí spojených s přípravou a realizací projektu.

Celková cena bude hrazena objednatelem postupně po dokončení jednotlivých úkonů dle níže uvedeného:

  • Platba po odevzdání žádosti o dotaci.
  • Platba po uzavření dohody s ÚP: 6 % z přiznané dotace včetně dotace na mzdové náklady k projektu.
  • Platba po proplacení veškerých finančních prostředků od ÚP ČR: 6 % z přiznané dotace včetně dotace na mzdové náklady k projektu.

POVEZ II.

Dosažená ocenění

Microsoft AEP jsme ESET Partner Centrum Microsoft Partner Microsoft SBS Citrix Adobe Partner